Precīzā lauksaimniecība

Precision-agriculture

Lielāka raža
Optimizējiet sēklu, mēslojuma, ķimikāliju un citu līdzekļu lietojumu, pielāgojoties jūsu lauku atšķirīgajām vajadzībām un palielinot graudaugu ražu.

Labāka finanšu kontrole
Izmantojiet informāciju par mašīnas lietojumu un līdzekļiem, sekmējot lielāku izmaksu caurredzamību un labāku lēmumu pieņemšanu.

Uzlabota ilgtspējība
Samazināts degvielas patēriņš, kā arī novērsts pārmērīgs izejvielu, piemēram, mēslojuma un ķimikāliju, lietojums ilgtspējīgākai zemkopībai.