hologrāfisks greiders ar darba vietas paziņojumiem

Viedāks uzņēmējdarbības veids

Zemeslode atrodas attēlotas rokas plaukstā

2022. gada ilgtspējības pārskats

2022. gada ilgtspējības pārskatā atspoguļota John Deere apņemšanās panākt ilgtspējīgus rezultātus klientiem, darbiniekiem, izplatītājiem, piegādātājiem, akcionāriem un kopienām visā pasaulē. Tāpat pārskatā ir detalizēti izklāstīts progress, lai sasniegtu mūsu 2023. gada ilgtspējības mērķus, paplašināti mūsu tālejošie centieni un iztirzātas vides, sociālās un pārvaldības prioritātes.

ar savu ieguldījumu stiprina labā spēku

Vadoties no mūsu jaunieviestā darbības modeļa un augstākā mērķa, John Deere pilsoniskā stratēģija nostiprinās ar drosmīgu apņemšanos. Un mūsu darbinieki, kas ir mūsu uzņēmuma pats pamats, ar savu ieguldījumu stiprina labā spēku ar mērķi radīt ietekmi savās kopienās un visā pasaulē.

Lasiet par iedzīvotāju spēku mūsu ASV tīmekļa vietnē>

Vide

Uzņēmumā John Deere mēs tiecamies pēc jaunām tehnoloģijām, kas sola iespēju samazināt ietekmi uz vidi, vienlaikus palielinot mūsu klientu darba efektivitāti un produktivitāti.

Projekts ar vides mērķi >

Sabiedrība

Dažādās darba grupas piedāvā labākas idejas un pieņem labākus lēmumus, palīdzot mums veidot novatoriskākus izstrādājumus un sniedz ieguldījumu virzībai uz mūsu jauno, augstāko mērķi.

Novatoru kultūra >

puķu animācija

Pārvaldība

Godīgums, kvalitāte, apņēmība un jaunrade ir pamatvērtības tam, kā mūsu darbinieki, ieinteresētās personas un piegādātāji veic savu darbu.

Korporatīvā pārvaldība >

Korporatīvās politikas >