Juridiskais paziņojums


Šī vietne pieder uzņēmumam John Deere GmbH & Co. KG, John Deere Sales, 
John-Deere-Str. 8, 76646, Bruksāle, kas reģistrēts Manheimas apgabaltiesas komercreģistrā ar Nr. HRA 704371 (turpmāk — John Deere), un vietnes lietošanā ir jāievēro tālāk norādītie nosacījumi.


1. Autortiesības

Šis produkts un visas tā daļas, tajā skaitā, bet ne tikai, datora programma, attēli, datu bāze un visa informācija, ir aizsargātas ar autortiesībām. Jebkāds lietojums neatbilstoši autortiesībām bez John Deere piekrišanas ir aizliegts un ir sodāms. Tas jo īpaši attiecas uz reproducēšanu, tulkošanu, mikrofilmēšanu un apstrādi elektroniskajās sistēmās.

Attēlus drīkst lietot tikai personīgām vajadzībām.


2. Zīmoli un saistītās tiesības

John Deere ir neatkarīgs Vācijas valsts uzņēmums, kam pieder vairākas reģistrētas preču zīmes un dizaini Vācijā un citās valstīs. Lietotājs nesaņem lietošanas licences vai citas lietošanas tiesības. Deere & Company preču zīmes aizliegts lietot bez uzņēmuma piekrišanas.


3. Krāsas, logotips un uzņēmuma nosaukums

John Deere zaļo krāsu shēma, John Deere dzelteno krāsu shēma, logotips ar lecošo briedi un nosaukums John Deere ir Deere & Company reģistrētas preču zīmes.


4. Atbildība

Visi attēli, teksti, cenas un citi apgalvojumi šajā produktā ir nesaistoša informācija. Var tikt veiktas izmaiņas. John Deere neuzņemas atbildību par kļūdām.
John Deere izslēdz atbildību par zaudējumiem, kas var rasties šīs vietnes izmantošanas rezultātā. Atbildība par tīšu un rupju neuzmanību paliek nemainīga.
Šī vietne ietver hipersaites, dziļās saites vai citas saites uz trešo pušu vietnēm. Izmantojot šīs saites, jūs varat atstāt John Deere vietni un pāriet uz citām vietnēm. John Deere nekontrolē šo trešo pušu saturu un neuzņemas atbildību par saturu, kas pieejams šādās vietnēs.
Mēs varam arī integrēties ar trešajām personām, kas ar jums sadarbosies saskaņā ar saviem pakalpojumu sniegšanas noteikumiem. Viena no šādām trešajām personām ir YouTube, un, izmantojot vietnes vai pakalpojumus, jūs piekrītat, ka jums ir saistoši esošie YouTube pakalpojumu sniegšanas noteikumi.

Last Updated: August 9, 2017