Sazinieties ar mums

Korporatīvā informācija

Kāda ir John Deere korporatīvā adrese?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Kāda ir John Deere adrese Eiropā?

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Altrottstraße 31
69190 Walldorf, Germany

Kāda ir mūsu nacionālā izplatītāja adrese Latvijā?

SIA “DOJUS Latvija”
Adrese: “Ceļa zeme”, Ķekavas pag., Ķekavas nov.,
Latvija, LV-2123
Tīmeklis: www.dojuslatvija.lv
PVN Reģistrācijas Nr. LV40103315280
Tālrunis: +371 67611724
E pasts: info@dojuslatvija.lv

Mežizstrādes mašīnas

SIA INTRAC Latvija Centrālais ofiss
E-pasts: info@intrac.lv
Adrese: Maskavas ielā 458, LV-1063, Rīga, Latvija
Tālrunis: + 371 67803700
Fakss: + 371 67803701

ES REACH SVHC informācija

ES REACH SVHC informācija

Eiropas Savienības regulas kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH), 33. pantā noteiktas vielas, kuras rada ļoti lielas bažas (SVHC). Identificējot ķīmisku vielu kā SVHC, izstrādājumu, kas satur šo vielu, ražotājiem un piegādātājiem rodas noteikti pienākumi.

ES REACH SVHC informācijas pieprasījuma veidlapa