Jaunas mežizstrādes mašīnas izveide prasa aizrautību un neatlaidību

Mašīnbūves komandas vadītājs Aki Pūko

Mašīnbūves komandas vadītājs Aki Pūko

Jaunas mežizstrādes mašīnu sērijas ražošana ir vairāku posmu process, kas ilgst vismaz vairākus gadus. Iepazīšanās ar mašīnbūvi atklāj komandu, kuru iedvesmo problēmu risināšana, aizrautība ar savu darbu un neietekmē fakts, ka viņu paveiktais būs redzams pēc gadiem. 

Jaunu mežizstrādes mašīnu sērijas izveide sākas, tiklīdz tiek beidzas darbs pie iepriekšējās. Taču ir nepieciešams ilgs laiks, līdz tās sasniedz mežizstrādes vietas. Mašīnbūves pamatā ir pastāvīgi mainīgas klientu vajadzības, kuras John Deere apkopo no daudziem avotiem, galvenokārt no saviem klientiem un mašīnu operatoriem, ar kuriem Mašīnbūves nodaļas vadītājs Tino Laitinens (Timo Laitinen) un Mašīnbūves komandas vadītājs Aki Pūko (Aki Pyykkö) sadarbojas personīgi, izmantojot klientu saskarnes komandu atbalstu.

Tā kā klientu vajadzības rodas visā pasaulē, tās neizbēgami ir ļoti atšķirīgas. Tomēr dažas tendences ir dominējošas neatkarīgi no tirgus. “Mašīnas īpašniekam, strādājot ar mašīnu, ražība joprojām ir vissvarīgākā. Taču mūsdienās mašīna, kas darbojas, nav gana laba; tagad pastāv izpratne, ka operatora labklājība veicina lielāku mašīnas ražību,” saka Laitinens.

Mašīnu lietojamības un darbplūsmas uzlabošana ir tendence, kas nokļūst uz inženieru rasēšanas dēļa no daudziem leņķiem. Ziemeļeiropā ir senas darba labklājības un ergonomikas tradīcijas, taču arī Dienvidamerikas ļoti pielāgotajām ražošanas sistēmām ir nepieciešams, lai operatoram būtu vislabākie iespējamie apstākļi.

No mašīnbūves līdz testēšanai un ražošanai

John Deere jauno mežizstrādes mašīnu sērijas būve tiek uzsākta ar ikgadējo apstiprināto plānu. Pašlaik notiek jauna pārskatīšana, kuras mērķis būtiskākās izmaiņas desmitgadē.

“Līdz tam spēles noteikumi ir diezgan skaidi,” piezīmē Laitinens. Daži no projektiem, kas pieņemti projekta izstrādei, ir kritiski svarīgi attīstībai un ieviesīs tirgū pilnīgi jaunas tehnoloģijas. Tādēļ arī ražošanas cikls ir garāks.

“Projektējot mašīnai jaunas funkcijas, ir nepieciešams laiks gan konstrukcijas, gan vadības sistēmas izstrādei un testēšanai,” paskaidro Pūko.

Lai izveidotu jaunu mežizstrādes mašīnu sēriju, ir nepieciešams saskaņots komandas darbs. 23 cilvēku lielo mašīnbūves komandu, kas strādā pie mežizstrādes mašīnām, jaudas pārvades sistēmām un transmisijas, vada Timo Laitinens, kurš nodrošina, ka viss raiti darbojas un tiek sasniegti mērķi. Komandas vadītājs ö Pūko ir atbildīgs par harvesteru projektu un kopā ar komandu ir atbildīgs par tā praktisko īstenošanu. Papildus mehāniķiem projekta komandā ir arī inženieri, kas pārzina rāmi, jaudas pārvades sistēmas un elektrosistēmas, kā arī speciālisti tādās jomās kā hidraulika un automatizācija — viņi ir nepieciešami katra apakšprojekta īstenošanai.

Projekta definēšanas posms ilgst vienu līdz divus gadus. Šajā periodā tiek kritiski pārskatītas visas no jauna radušās klientu vajadzības.

 

"Mašīna, kas darbojas, nav gana laba; tagad pastāv izpratne, ka operatora labklājība veicina lielāku mašīnas ražību."
- Timo Laitinens -

 

Engineering Manager Timo Laitinen

Operatoriem ir galvenā loma 

John Deere mežizstrādes mašīnas nonāk atšķirīgā vidē, kur dažādi apstākļi ietekmē mašīnu noslodzi un veidu, kā tās tiek izmantotas. Konstrukcijā jāņem vērā tādi faktori kā temperatūra, reljefa stāvums, koku sugas, to svars un dažādi veidi.

Vēl svarīgāks nekā vide ir tas, kurš darbina mašīnu. Katrā tirgū var atrast galējus piemērus: daži operatori par mašīnu rūpējas ļoti labi un pat novelk kurpes, iekāpjot kabīnē; citi vēršas tehniskās apkopes dienestā tikai tad, ja dzinēju nevar iedarbināt.

“Vislielākās atšķirības darba ieradumos rada lietotāji ar atšķirīgu kvalifikāciju, apmācību, pieredzi un vēlmēm,” atzīmē Laitinens. Operatoru apmācības līmenis ir ļoti atšķirīgs, un apmācības visur pat nav pieejamas. Daudzi modeļi ir balstīti uz personīgām vēlmēm vai iegūtiem ieradumiem, nevis uz tehnisku pamatojumu. 

“Baļķu kravu var nostabilizēt pret priekšējo bortu, noslogojot priekšējo bortu vai nostabilizēt uz zemes, noslogojot satvērēja stiprinājumu. Mums ir jāņem vērā abi gadījumi.”

Ceļš un mērķis rada motivāciju 

Ja redzat savu veikumu tikai reizi dažos gados, ir nepieciešami citi motivācijas avoti. Kas ir pats labākais, projektējot jaunas mežizstrādes mašīnas?

“Jā, es aizraujos ar šo darbu. Man patīk aplūkot lietas no dažādiem leņķiem, pētīt plānus vai 3D modeļus. Tas ir tik interesanti,” atzīst Pūko.

Laitinens apzinās vairākus motivējošus faktorus gan attiecībā uz savi, gan saviem padotajiem. Daudziem galvenā motivācija ir augsto tehnoloģiju produkts, kura pabeigšana nav vienīgais mērķis. Problēmu risināšana un mācīšanās darba procesā ir vienlīdz atalgojoša.

“Galvenais, protams, ir pabeigt produkta izstrādi un uzklausīt klientu atsauksmes, taču tas var nenotikt vairākus gadus pēc faktiskajiem pūliņiem. Līdz tam laikam jūs, iespējams, nebūsiet tik sajūsmināts par to, jo būsiet jau aizņemts ar jauniem projektiem. Man visvairāk patīk projekta definēšanas posms: vienošanās par to, kas tiks izgatavots,” saka Laitinens.

Izlasiet visu rakstu


TEKSTS: ANNE KASTARINEN, ATTĒLI: JOHN DEERE