IHC atvieglo mežizstrādi un uzlabo atzarošanas kvalitāti

Harvestera griezējdaļa

Jaunā harvestera viedā griezējdaļas vadība (IHC) atvieglo mežizstrādi un uzlabo atzarošanas kvalitāti. Atzarošanas nažu spēka vadība uztur pareizu harvestera griezējdaļas saspiešanu un izcilu mērīšanas precizitāti dažādos apstākļos.

Pareiza atzarošanas nažu spiediena iestatīšana ir pamatprasība labai un precīzai harvestera griezējdaļās darbībai. Pareizo iestatījumu noteikšana ir balstīta uz vairākiem mainīgajiem lielumiem, piemēram, koku izmēru, koku  sugu un ciršanas apstākļiem. Pateicoties jaunajai harvestera viedajai griezējdaļas vadībai (Intelligent Harvester Head Control, IHC), ievērojami samazinās nepieciešamība pielāgot nažu spiedienu, atvieglojot harvesteru operatoru darbu.

Atzarošanas nažu spēka vadība ir balstīta uz pamatiestatījumiem katrai koku sugai, kas definēta John Deere Timber-Matic vadības sistēmā. Spēka sensors harvestera griezējdaļas augšējā atzarošanas nazī pastāvīgi mēra koka saspiešanas spēku, un IHC sistēma tas vajadzības gadījumā tiek pielāgots, ievērojot noteiktās robežas. Tas nodrošina nažu pietiekamu, bet ne pārmērīgu saspiešanu, saglabājot gan atzarošanas, gan mērīšanas kvalitāti augstā līmenī. 

Vienkārša lietošana arī uzlabo ražīgumu

Pateicoties jaunievedumam, harvestera operatoram vairs nav pastāvīgi jāpielāgo harvestera griezējdaļas iestatījumi, izmainoties koku raksturlielumiem vai apstākļiem, jo IHC pēc nepieciešamības tiek pielāgots atzarošanas nažu saspiešanas spiedienu.

Papildus vienkāršai lietošanai IHC uzlabo mežizstrādes ražīgumu. Pietiekams saspiešanas spēks nodrošina precīzu diametra un garuma mērīšanu un izcilu atzarošanas kvalitāti. Ja saspiešanas spēks ir pareizs un nav pārāk liels, tiek saglabāts labs padeves ātrums, koka virsma netiek bojāta un netiek patērēts pārāk daudz degvielas. Turklāt nenotiek koka mizas atdalīšana, tādēļ saglabājas augsta pievienotā vērtība, un mizu iespējams savākt enerģijas iegūšanai. Pareizs spiediena iestatījums arī uzlabo harvestera griezējdaļas kalpošanas ilgumu.

IHC – harvestera viedā griezējdaļas vadība ir līdzeklis, ko John Deere nepārtraukti attīsta. IHC opcija ir pieejama John Deere H212 un H423 harvestera griezējdaļai.

 


TEKSTS UN FOTOATTĒLS: JOHN DEERE