RETUMS MŪSDIENĀS

Kristians Štocs ir galvenais gans piektajā paaudzē. Viņa pārraudzībā ir 2400 aitas trīs ganāmpulkos – viņš gana vienu no lielākajiem ganāmpulkiem Vācijas dienvidrietumos. Viņš pavisam nesen pārņēma ģimenes biznesu, kas ir reta parādība mūsdienās. Ar katru gadu sarūk to ganu skaits, kam tā ir pilna laika nodarbošanās, un daudzi nelielie uzņēmumi nevar atrast pēcteci. Kristians norāda, ka darbs ir grūts un tam veltītās stundas ir garas. Taču darbs ir ļoti dažāds un nekad nav garlaicīgi.
ES KĻUVU PAR GANU, JO ŠIS VIENMĒR IR BIJIS MANU VECĀKU BIZNESS. ES TO PĀRZINU JAU KOPŠ MAZOTNES. DARBS SNIEDZ PRIEKU UN NEGRIBAS, LAI ŠIS BIZNESS BEIGTOS.
KRISTIANS ŠTOCS

NO VĒRTĪGA RESURSA LĪDZ BLAKUSPRODUKTAM

Kādreiz šajā reģionā gani galvenokārt pelnīja iztiku, pārdodot aitu vilnu. Taču pēdējo gadu laikā cenas ir krasi kritušās, un gandrīz vairs nav pircēju. Vācijā šis vērtīgais dabas resurss kļuvis gandrīz vai tikai par gaļas ražošanas un ainavu pārvaldības blakusproduktu. Tādēļ pirms pāris gadiem Kristians Štocs sāka reklamēt savus pakalpojumus. 99% no viņa aitām ir merino – smalkvilnas šķirnes – aitas, un no viņām iegūto vilnas šķiedru viņš piegādā diviem reģionālajiem partneruzņēmumiem, kas to izmanto apģērbu un diegu izgatavošanai.
GATOR ĪPAŠĪBAS
VIEGLA IEKĀPŠANA UN IZKĀPŠANA
DIENA PARASTI SĀKAS AR AITU PĀRBAUDI. VISPIRMS ES PABAROJU STELIŅĢĪ ESOŠĀS AITAS, PĒC TAM PĀRBAUDU AITAS APLOKĀ UN TĀS, KAS KLAIŅO APKĀRT.
KRISTIANS ŠTOCS

SKAISTIE KADIĶU VIRSĀJI

Taču viens no galvenajiem uzdevumiem, ko ietver aitu ganīšana Vācijas dienvidrietumos, ir ainavu pārvaldība. Aitas ganās daudzajos reģionā sastopamajos kadiķu virsājos un padara tos pievilcīgākus. Apkopt kadiķu virsājus ar mašīnām būtu sarežģīti un dārgi – īpaši nogāzēs. Arī daba un bioloģiskā daudzveidība iegūst no aitu klātbūtnes: parastas lauksaimniecības apstākļos vairākas augu un insektu sugas pārvietotos vai arī iznīktu.
STELIŅĢĪ AITAS TIEK PĀRSVARĀ BAROTAS AR SKĀBBARĪBU, SAVUKĀRT JĒRIEM TIEK DOTS REĢIONĀLO GRAUDU MAISĪJUMS – PROTAMS, NE ĢMO. ĀRPUS STELIŅĢA VIŅU BARĪBA IR TIKAI ZĀLE UN CITI AUGI.
KRISTIANS ŠTOCS

GANS UN VILKS

Dienas laikā, kad ganāmpulki atrodas ārā, gans tos uzrauga. Vakarā viņš tos pārdzen uz ganībām, kas iežogotas ar elektrisko ganu. Kristians Štocs skaidro, ka tas ir nepieciešams, lai aitas neklīstu apkārt. Naktī var rasties arī citas problēmas: Vācijā atgriežas vilki, un, kā norāda gans, "elektriskā gana aplokā iežogots aitu ganāmpulks ir gards mērķis šiem dzīvniekiem". Taču Kristians Štocs kaut kā atrisinās arī šo problēmu.
MŪSU NĀKTOTNE ŠOBRĪD IR NESKAIDRA. VILKI ATGRIEŽAS, UN MUMS IR JĀNOGAIDA UN JĀSKATĀS, KAS NOTIKS.
KRISTIANS ŠTOCS
GATOR ĪPAŠĪBAS
KLUSA KABĪNE

VEIKSMĪGI NOVATORI

Tiešā tirgvedība, reģionālā pārdošana, neierasti augsti kvalitātes standarti – Štocu ģimene vienmēr ir bijuši novatori. Šobrīd Kristianam Štocam ir svarīgi izmēģināt tehnoloģiskos jaunievedumus. Viņš vēl vairāk vēlas samazināt un vienkāršot darbu ganībās un steliņģī. Viņš un viņa vecāki ir sapratuši, ka jaunievedumi gandrīz vienmēr sniedz priekšrocības uzņēmumam ilgtermiņā. Taču gans smaidot atzīst, ka dažkārt vecie paņēmieni ir vislabākie. Gans norāda, ka vissvarīgākais ir sasniegt savus mērķus un būt veiksmīgam, un tieši to viņš arī dara.
John Deere Gator Series

John Deere Gator Sērija

Izpētiet Klāstu