GARA MEŽZIŅU UN
MEDNIEKU LĪNIJA

Karls Miterhauzers nav radīts darbam birojā. Par laimi, viņš kļuva par mežzini un mednieku. Tā kā Miterhauzeru dzimta mežus un savvaļas dzīvniekus ir pārvaldījusi jau divpadsmit paaudzēs, cita izvēle būtu bijusi gandrīz neiedomājama. Ģimenes memuāros minētas pat riskantas briežu medības kopā ar Austrijas ķeizaru Franci Jozefu. Karls Miterhauzers sekoja ģimenes tradīcijām un ir aizrautīgs mežzinis un mednieks jau 30 gadus.
50 GADU VECUMĀ ESMU SAVĀ VIETĀ UN ESMU AR TO APMIERINĀTS. MAN PATĪK MANS DARBS UN ES TO DARU AR PRIEKU.
KARLS MITERHAUZERS

KARLA MITERHAUZERA TERITORIJA

Karla Miterhauzera teritorija aptver aptuveni 8500 hektāru Austrijas rietumos. Tā plešas no Cillertāles ielejas apakšas līdz pat 3000 m virs jūras līmeņa. Viņš gan pajoko, ka teritoriju kalnu virsotnēs tāpat pieskata savvaļas dzīvnieki. Kādreiz šeit bija seši mežziņi un mežkopības birojs, bet tagad Karls Miterhauzers mežus un savvaļas dzīvniekus pārvalda gandrīz viens. Tomēr arī ne gluži viens, jo Alpu takšveidīgais dzinējsuns Besija palīdz savam saimniekam, kā vien var.
KOPUMĀ ES PĀRRAUGU APTUVENI 8500 HEKTĀRU. 4500 NO TIEM IR MEŽS, BET PĀRĒJĀ TERITORIJA IR KALNI UN ALPU GANĪBAS.
KARLS MITERHAUZERS

IKDIENAS KOKSNES IEGUVE

Mežzinim un medniekam patīk strādāt dabā un ar to. "Taču mums ir arī jāpelna nauda, tādēļ katru dienu tiek iegūta koksne," viņš norāda. "Katram ir māja un katram ir vajadzīgas mēbeles," stāsta Karls Miterhauzers. Viņš pārrauga koku ciršanu un izvešanu uz rūpnīcām, kā arī uzrauga meža higiēnu, aizvācot nokritušos kokus un zarus. "Pretējā gadījumā savairojas mizgrauži, un tā ir liela problēma," norāda Karls Miterhauzers.
ES DOMĀJU, KA LĒMUMS KĻŪT PAR MEŽZINI IR RŪPĪGI JĀPĀRDOMĀ. JO MEŽZIŅA ROKĀS IR ĻOTI SVARĪGS RESURSS – MŪSU DABA
KARLS MITERHAUZERS
GATOR ĪPAŠĪBAS
JAUDĪGA VINČA

MEDNIEKS UN SAVVAĻAS DZĪVNIEKI

Karla Miterhauzera pienākumos ietilpst arī medīšana. Vasarā viņš uzrauga savvaļas dzīvnieku daudzumu; kad sāk snigt sniegs, viņš parūpējas, lai dzīvnieku tiktu pabaroti. Senāk brieži ziemā pārvietojās uz siltākiem reģioniem. Taču mūsdienās tūrisma un satiksmes dēļ Alpu takas dzīvniekiem nav pieejamas, tādēļ viņiem nākas palikt aukstajā rietumu reģionā. "Dzīvnieki nomirtu no bada, kad sniega segas biezums sasniegtu 2 metrus," skaidro mežzinis un mednieks. "Tādēļ mēs viņus ziemā barojam ar sienu."
GATOR ĪPAŠĪBAS
PILNĪBĀ ATVERAMS VĒJSTIKLS
ŠAJĀ DARBĀ IR DAUDZ ASPEKTU, KAS VIENMĒR MAINĀS.
KARLS MITERHAUZERS

MAINĪGA PROFESIJA

Karla Miterhauzera teritorijā cilvēki iegūst koksni, apstrādā zemi, kopj Alpu ganības un uzrauga savvaļas dzīvniekus. Taču Austrijas Cillertāles ielejā ir attīstītas arī tūrisma un izklaides nozares, kā arī ir ierīkotas slēpošanas trases. Mežzinis un mednieks norāda, ka vienmēr ir jāatrod saskaņa starp dažādu interešu grupām. Mūsdienās tā ir daļa no darba pienākumiem, kā arī ir jāseko līdzi jaunākajām tehnoloģijām. "Darbs nemitīgi mainās, un ir jādodas līdzi laikam," piebilst Karls Mitterhauzers.
MĒS BIEŽI UZ MEŽU VEDAM SKOLU KLASES UN BĒRNUS. MAN PATĪK SNIEGT JAUNIEŠIEM ZINĀŠANAS PAR DABU UN APKĀRTĒJO VIDI. VIŅI IR MŪSU NĀKOTNE.
KARLS MITERHAUZERS

KOKU STĀDĪŠANA NĀKAMAJĀM PAAUDZĒM

Visvairāk Karlam Miterhauzeram viņa darbā patīk stādīt jaunos kociņus – egles, lapegles un pīnijas noteiktās zemu esošās vietās – pēc tam, kad ir nocirsti vecie koki. Mežzinis un mednieks atzīst, ka ielikt pamatus tam, kas dzīvos turpmākos 150 gadus, ir īpaši iedvesmojoši. Un kas zina? Ja ģimenes tradīcija turpināsies, iespējams, kādudien viņa mazmazbērns cirtīs kokus, ko viņš ir šodien iestādījis.
John Deere Gator Series

John Deere Gator Sērija

Izpētiet Klāstu