Kombainu techniskās apkopes un rezerves daļas

Kombainu rezerves daļas

Esiet gatavi lieliskam darbam

Labākās rezerves daļas šajā klasē un regulāras pārbaudes nodrošina vislabāko ražas ievākšanas veiktspēju turpmākos gadus.

Nažu aizsargi

Nažu aizsargu nomaiņa — kad un kāpēc tas jādara

Nažu aizsargu nomaiņa, kad tie ir salūzuši, salocījušies vai sprauga pārsniedz 5,4 mm, ietaupīs jaudu, mazinās dīkstāvi un samazinās pļaušanas platformas vispārīgās uzturēšanas un daļu izmaksas – būs retāk jāmaina piedziņas siksna un nažu sekcijas.

Griezējdaļas

Griezējdaļu nomaiņa — kad un kāpēc tas jādara

Sekojiet līdzi platformas griezējdaļu stāvoklim, lai pamanītu nolietošanās vai bojājumu pazīmes un tās nomainītu, nodrošinot graudaugu pļaušanu, nevis neefektīvu to plēšanu. Jūs sasniegsiet labāku braukšanas ātrumu, ietaupīsiet degvielu un pagarināsiet piedziņas siksnas darbmūžu.

Gliemežtransportiera tapas

Gliemežtransportiera tapu nomaiņa — kad un kāpēc tas jādara

Salūzušas, saliektas vai ļoti nolietotas gliemežtransportiera tapas ir jānomaina, lai sasniegtu labākas padeves īpašības un ātrāku braukšanas ātrumu.

Siksnas

Siksnu nomaiņa — kad un kāpēc tas jādara

Siksnu ir laiks nomainīt, kad uz tās pamanāt redzamas plaisas vai kad tā sāk radīt neparastus trokšņus. Jūs iegūsiet priekšrocības no labākas jaudas pārneses, minimālas slīdes un mazākas vibrācijas. Starp citu, vienmēr glabājiet siksnas sausā vietā temperatūrā no +15° C līdz +25° C.

Kuļstieņi

Kuļstieņu nomaiņa — kad un kāpēc tas jādara

Kad kuļstieņa profils maksimālajā pozīcijā ir mazāks par 6 mm, jums tas patiešām būtu jānomaina. Tikai pareizs zobu profils nodrošina optimālu kulšanas veiktspēju, it īpaši darbojoties lielā kulšanas slodzē.

Ķēdes

Ķēžu nomaiņa — kad un kāpēc tas jādara

Ķēžu laicīga nomaiņa ir ļoti svarīga. Tipiskas noguruma pazīmes ir salūzušas iekšējās plāksnes, savērpušās tapas salūzušu iekšējo plākšņu vai noguruma plīsumu dēļ. Nomainiet tās arī tad, kad pagarinājums pārsniedz 3%, ko norāda tapas un ievada abrazīvais nodilums. Ķēdes pārbaudei izmantojiet nodiluma mērierīci.

Smalcinātāja naži

Smalcinātāja nažu nomaiņa — kad un kāpēc tas jādara

Salauzti, bojāti vai nolietojušies smalcinātāja naži var izraisīt zemāku smalcināšanas kvalitāti un augstāku degvielas un jaudas patēriņu – smalcinātāja naži ir laicīgi jānomaina. Jauni smalcinātāja naži paaugstina smalcināšanas veiktspēju, samazina dīkstāves risku un pazemina vispārējās ekspluatācijas izmaksas.