Pakalpojumi

Speciālista veikta pārbaude

Speciālista veikta pārbaude

Sertificēts novērtējums pēc sezonas beigām,lai nodrošinātu John Deere sniegumu 100 % apmērā