Uzņēmuma John Deere paziņojums par konfidencialitāti

Šajā paziņojumā par konfidencialitāti ir paskaidrots, kā John Deere un tā kontrolētās filiāles apstrādā personas datus. Šis paziņojums arī atbild uz konkrētiem jautājumiem, kas jums varētu rasties saistībā ar savākto datu konfidencialitāti un drošību. Šis paziņojums ir adresēts personām, ar kurām mēs mijiedarbojamies, tostarp mūsu vietņu, lietojumprogrammu (tīmekļa vai mobilo ierīču) vai tiešsaistes produktu un pakalpojumu apmeklētājiem vai lietotājiem; esošajiem un potenciālajiem klientiem; korporatīvo klientu un pārdevēju vadībai un personālam; pilnvarotajiem izplatītājiem un izplatītāju vadībai un personālam; mūsu objektu, muzeju un atrakciju apmeklētājiem; un citiem mūsu produktu un pakalpojumu saņēmējiem. Šajā paziņojumā mēs atsaucamies uz personām, kuru personas dati tiek apstrādāti, izmantojot vietniekvārdu “jūs”.

Personas dati tiek koplietoti ar John Deere Group dalībniekiem. John Deere Group dalībnieku saraksts ir pieejams šeit, un tas ir veidots saskaņā ar saistošiem korporatīvajiem noteikumiem. John Deere Group biedri noteiktos apstākļos var kopīgi apstrādāt personas datus.

Valsts vai produkta specifiskie privātuma papildinājumi var tikt piemēroti personas datu apstrādei saistībā ar konkrētiem John Deere piedāvātajiem produktiem vai pakalpojumiem, kuriem parasti ir nepieciešama papildu personas datu kategoriju apstrāde vai apstrāde dažādiem mērķiem.

John Deere produkti un pakalpojumi tiek izplatīti, izmantojot pilnvaroto dīleru un izplatītāju tīklu. Lielākā daļa šo pilnvaroto dīleru un izplatītāju ir neatkarīgi īpašumā esoši un pārvaldīti uzņēmumi, kuriem var būt savi paziņojumi par konfidencialitāti.

1. Apkopoto personas datu veidi

Mēs apstrādājam jūsu personas datus. Šajā sadaļā ir daži izplatīti piemēri. Atkarībā no jūsu valsts/reģiona un piemērojamiem tiesību aktiem tālāk minētos piemērus var uzskatīt par personas datiem un/vai tos var ievākt no jums.

Personas informācija un kontaktinformācija

 • Vārds, uzvārds, dzimšanas datums, valdības izsniegtie identifikatori, paraksts, attēls
 • Adrese, tālruņa numurs, e-pasta adrese
 • Demogrāfiskā informācija (piemēram, dzimums, ģimenes stāvoklis, mājsaimniecība, vispārējā atrašanās vieta)
 • Lietotājvārds, parole, profils sociālajos tīklos
 • GPS atrašanās vieta

2. Kā mēs vācam personas datus

Mēs vācam personas datus no dažādiem avotiem, tostarp:

Informācija, kuru mēs apkopojam tieši no jums:

Mēs vācam personas datus, kad jūs mijiedarbojaties ar mums. Jūs varat mums sniegt personas datus elektroniski, rakstiski vai mutiski. Tālāk norādīti tipiskākie mijiedarbības veidi, kad jūs sniedzat mums personas datus.

 • Reģistrējaties vai iegādājaties pakalpojumu saņemšanai vai iegādājaties produktus un aprīkojumu
 • Reģistrējaties konta izveidei
 • Izmantojat mūsu tiešsaistes pakalpojumus, tostarp mūsu vietni
 • Reģistrējaties, lai saņemtu jaunumu biļetenu
 • Sazināties ar mums klientu apkalpošanas nolūkos vai reģistrējat savu garantiju
 • Piesakāties finansējumam
 • Aizpildāt aptaujas

3. Kā mēs izmantojam personas datus (“Mērķi”)

Mēs apstrādāsim personas datus, ja esam pārliecināti, ka mums ir atbilstošs juridiskais pamats. Kopējie personas datu apstrādes juridiskie pamati un nolūki ietver tālāk norādītos, ja vien saskaņā ar valsts vai produkta specifisko tiesību aktu prasībām netiek piemērots cits juridiskais pamats.

Apstrāde, lai izpildītu līgumsaistības:Mēs apstrādājam personas datus, lai izpildītu savas līgumsaistības pret jums. Šī apstrāde sastāv no tālāk norādītajām darbībām.

 • Personas datu vākšana un izmantošana, lai nodrošinātu pieprasītos produktus un pakalpojumus
 • Jūsu pieprasīto preču un pakalpojumu piegāde
 • Atbalsts saistītajiem pakalpojumiem, piemēram, produktu piegāde, apkope, klientu un produktu atbalsts un serviss (tostarp garantijas apkalpošana), finansēšana, līzingu un kredīta pakalpojumi; un tiešsaistes pakalpojumu darbība
 • Jūsu kredītspējas novērtēšana, dažās valstīs/reģionos tas tiek darīts, izmantojot automātisku lēmumu pieņemšanu
 • Konta apkope un apkopošana, reaģēšana uz jūsu saistītajiem pieprasījumiem, atsauksmju apstrāde un atbalsta nodrošināšana
 • Vispārēju klientu apkalpošanas pakalpojumu sniegšana un atbildēšana uz jūsu jautājumiem un sūdzībām saistībā ar mūsu pakalpojumiem
 • Jūsu piekļuves saglabāšana saistītiem pakalpojumiem un lietojumprogrammām
 • Pakalpojumu paziņojumu par apkopi, pieejamību, funkcionalitāti vai citiem jautājumiem nosūtīšana jums

Tiek apstrādāta informācija, kur jūs sniedzat piekrišanu: mēs apstrādājam personas datus, pamatojoties uz jūsu piekrišanu, kuru jūs jebkurā laikā varat atsaukt. Šī apstrāde var sastāvēt no tālāk norādītajām darbībām.

 • Personas datu kopīgošana ar mūsu pilnvarotajiem izplatītājiem, izplatītājiem un/vai tirgotājiem, lai viņi varētu jūs atbalstīt, kad jūs iegādājaties produktu vai pakalpojumu vai notiek kāda cita vienošanās starp jums un jūsu izplatītāju/tirgotāju
 • Personas datu kopīgošana, kad iegādājaties vai iznomājat preces vai pakalpojumus kredītā no pilnvarota dīlera vai izplatītāja, John Deere daudzfunkcionālā finanšu konta tirgotāja vai citas personas vai ja piekrītat galvot par kādas citas personas saistībām saskaņā ar šādu vienošanos.
 • Personas datu kopīgošana ar piegādātājiem
 • Personas datu kopīgošana ar pilnvarotiem dīleriem un izplatītājiem, lai viņi varētu ar jums sazināties, lai sniegtu mārketinga informāciju par John Deere produktiem un pakalpojumiem
 • Mārketinga informācija jums par mūsu produktiem un pakalpojumiem un lai identificētu preces un pakalpojumus, kas, mūsuprāt, varētu jūs interesēt, tostarp no pilnvarotajiem dīleriem un izplatītājiem, piegādātājiem un partneriem. Mēs ar jums sazināsimies tikai mārketinga nolūkos, ja to atļaujat savās mārketinga preferencēs
 • Lai administrētu totalizatorus, konkursus, lojalitātes programmas un citus reklāmas pasākumus, kuros jūs reģistrējaties vai piedalāties, piemēram, lai plānotu un organizētu ekskursijas pa telpām vai mūsu apskates objektiem vai piedalītos produktu prezentācijās un citās tirdzniecības izstādēs.
 • Lai sniegtu citu informāciju, kas varētu jūs interesēt, piemēram, paziņojumus, atgādinājumus, pakalpojumu pārtraukumus, produktu uzlabošanas programmas un tehniskā dienesta biļetenus; ziņas par John Deere, uzņēmuma žurnāliem (piemēram, The Furrowun Homestead) un katalogiem; un nosūtītu uzaicinājumus uz izstādēm, produktu iepazīstināšanu un citiem pasākumiem

4. Kāpēc John Deere atklāj personas datus

Mēs kopīgojam personas datus tālāk aprakstītajā veidā un nolūkos un saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti un jebkuru darījumu dokumentu, ja vien neesam jūs informējuši citādi vai ja apstrāde ir pretrunā ar piemērojamiem tiesību aktiem:

 • Ar John Deere Group, kur šāda koplietošana ir noderīga, lai sniegtu jums mūsu pakalpojumus vai produktus vai pārvaldītu mūsu biznesu
 • Ar citiem uzņēmumiem, lai tie veiktu specializētas vai profesionālas funkcijas mūsu vietā
 • Ar trešās puses pakalpojumu sniedzējiem (kuri darbosies saskaņā ar mūsu norādījumiem, kas izklāstīti rakstiska līgumā ar mums), lai palīdzētu mums sniegt savu informāciju, produktus vai pakalpojumus jums, vadīt un pārvaldīt mūsu uzņēmumu vai pārvaldīt un uzlabot mūsu produktus vai pakalpojumus. Mēs kopīgojam jūsu personas datus ar šīm trešajām pusēm, lai sniegtu pakalpojumus, ievērojot atbilstošus līguma ierobežojumus un drošības pasākumus. Tie ietver IT pakalpojumu sniedzējus, kuri palīdz pārvaldīt mūsu IT un atbalsta biroja sistēmas un mašīnu pakalpojumus, tostarp interneta un programmatūras pakalpojumus: datu mitināšanu, datu konvertēšanu un mākoņdatošanas iespējas, konta pārvaldību un drošību, testēšanu, atkļūdošanu, kļūdu ziņošanu un lietojuma analītiku, kā arī mobilo telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējus
 • Ar regulatoriem un tiesām, lai ievērotu visus piemērojamos likumus, regulas un noteikumus, kā arī tiesībaizsardzības, regulatīvo un citu valsts aģentūru pieprasījumus
 • Ar pilnvarotajiem dīleriem un izplatītājiem, lai viņi varētu jūs atbalstīt. Viņi var izmantot jūsu personas datus tādā veidā, kā iepriekš aprakstīts 3. sadaļā “Kā mēs izmantojam personas datus”, vai attiecībā uz produktiem un pakalpojumiem, kas papildina mūsu pašu produktu un pakalpojumu klāstu. Uz šiem pakalpojumiem var attiekties atsevišķi noteikumi un nosacījumi un privātuma politikas

5. Sīkfaili un tamlīdzīgas vākšanas tehnoloģijas

Tehniskāinformācija, kas var būt arī personas dati (jūsu pārlūkprogrammas veids, operētājsistēma, IP adrese, domēna nosaukums), var tikt vākta, izmantojot sīkfailus un citas izsekošanas tehnoloģijas (piemēram, caurspīdīgus GIF failus). Lūdzu, skatiet mūsu paziņojumu par sīkfailiemmūsu vietnes apakšdaļā, lai iegūtu papildinformāciju.

6. Kā piekļūt saviem personas datiem un kontrolēt tos

Jums ir noteiktas tiesības attiecībā uz personas datiem, ko ietekmē noteikti izņēmumi atkarībā no jūsu valsts/reģiona, kā arī dažos gadījumos mūsu veiktās apstrādes darbības. Ja jums ir šīs tiesības jūsu valstī/reģionā, piemēram, ES/Apvienotajā Karalistē, un ja vēlaties piekļūt saviem datiem, tos labot, atjaunināt, pieprasīt to dzēšanu, pieprasīt informāciju, iebilst, pieprasīt apstrādes ierobežošanu, pieprasīt datu pārnesamību, netikt pakļauts lēmumiem, kuru pamatā ir tikai automatizēta apstrāde, vai citādi rīkoties saistībā ar personas datiem, to varat izdarīt jebkurā laikā, sazinoties ar mums, izmantojot kontaktinformāciju, kas norādīta 12. sadaļā (“Kā ar mums sazināties”).

Ja mēs esam apstrādājuši personas datus ar jūsu piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Jūsu piekrišanas atsaukšana neietekmēs jebkuras apstrādes darbības, ko veicām pirms jūsu piekrišanas atsaukšanas, likumību, kā arī neietekmēs personas datu apstrādi, kas veikta, pamatojoties uz citiem likumīgiem apstrādes iemesliem, kas nav piekrišana.

Dažās valstīs/reģionos jums ir tiesības iesniegt sūdzību vietējai uzraudzības iestādei, ja jums ir bažas par to, kā mēs apstrādājam personas datus. Mēs lūdzam jūs vispirms mēģināt atrisināt visas problēmas ar mums, lai gan jums ir tiesības jebkurā laikā sazināties ar savu uzraudzības iestādi.

7. Informācijas un datu drošība

Mēs esam ieviesuši un uzturam atbilstošus tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus, politikas un procedūras, kas paredzētas, lai samazinātu nejaušas iznīcināšanas vai nozaudēšanas risku, vai personas datu neatļautu izpaušanu vai piekļuvi tiem. Lai iegūtu papildinformāciju par mūsu kiberdrošības programmu, lūdzu, skatiet mūsu jaunāko uzņēmuma ilgtspējības ziņojumuvai sazinieties ar mums, kā norādīts 12. sadaļā.

8. Datu saglabāšana

Mēs glabāsim personas datus tik ilgi, cik tas ir nepieciešams mērķiem, kuriem tie tika vākti, kā paskaidrots šajā paziņojumā par konfidencialitāti vai jebkurā darījuma dokumentā. Dažos gadījumos mēs varam uzglabāt personas datus ilgāku laiku, piemēram, ja mums tas jādara saskaņā ar juridiskajām, normatīvajām, nodokļu vai grāmatvedības prasībām. Konkrētos apstākļos mēs varam glabāt personas datus ilgāku laika periodu, lai mums būtu precīzi dati par jūsu darījumiem ar mums jebkādu sūdzību vai problēmu gadījumā vai ja mēs pamatoti uzskatām, ka ir iespējama tiesvedība saistībā ar personas datiem vai jūsu darījumiem. Personas dati tiek saglabāti saskaņā ar mūsu ierakstu saglabāšanas grafiku un piemērojamiem tiesību aktiem. Ievērojot mūsu ierakstu saglabāšanas grafiku un piemērojamās juridiskās prasības, mēs izdzēsīsim un/vai anonimizēsim personas datus, kas vairs nav vajadzīgi.

9.Personas datu pārsūtīšana globālā mērogā

John Deere darbojas visā pasaulē. Attiecīgi personas datus var pārsūtīt un uzglabāt pasaules valstīs, tostarp Eiropas Savienībā (“ES”), Amerikas Savienotajās Valstīs, Brazīlijā, Indijā un citās valstīs, kur uzņēmumam John Deere ir biroji, pilnvaroti dīleri un izplatītāji, vai servisa nodrošinātāji. Šajās vietās bieži ir atšķirīgi datu aizsardzības standarti. Apzinoties šīs atšķirības, kad mēs pārsūtām personas datus uz citām valstīm, mēs aizsargāsim šo informāciju, kā aprakstīts tālāk šajā paziņojumā par konfidencialitāti vai kā tas jums tika atklāts datu vākšanas laikā.

John Deere veiks atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka personas datu pārsūtīšana notiek saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un tiek rūpīgi pārvaldīta, lai aizsargātu jūsu privātuma tiesības un intereses. Mēs esam izveidojuši un ieviesuši saistošus korporatīvos noteikumus (BCR) ES starp John Deere Group dalībniekiem, kurus ES datu aizsardzības iestādes ir atzinušas par atbilstošu aizsardzības līmeni personas datiem, kurus mēs apstrādājam visā pasaulē. Mūsu BBC ir pieejami šeit.

10. Bērnu privātums

John Deere vietne un lietojumprogrammas nav paredzētas bērniem vai pusaudžiem, un mēs apzināti nevācam nekādus personas datus tieši no bērniem, kas jaunāki par 18 gadiem. Ja uzskatāt, ka mēs apstrādājam informāciju, kas attiecas uz bērnu, lūdzu, sazinieties ar mums, izmantojot tālāk sadaļā “Kā ar mums sazināties” sniegto informāciju, lai mēs varētu izmeklēt un ierobežot datus.

11. Izmaiņas šajā paziņojumā par konfidencialitāti

Laiku pa laikam mēs varam atjaunināt šo paziņojumu, lai atspoguļotu jaunu vai atšķirīgu konfidencialitātes praksi. Ja mēs veiksim izmaiņas, mēs pārskatīsim šī paziņojuma apakšdaļā esošo “Pēdējās atjaunināšanas” datumu.

12. Kā sazināties ar mums/parastajiem kontrolieriem

Lūdzu, sazinieties ar mums, ja jums ir kādi jautājumi vai komentāri par mūsu privātuma praksi vai šo paziņojumu par konfidencialitāti. Šeit ir norādītas arī mūsu ieceltās datu konfidencialitāte speciālisti (vai līdzīgi darbinieki).

Definīcijas

Personas dati ir definēti saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem. Tas bieži nozīmē jebkuru informāciju, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (“datu subjekts”). Identificējama fiziska persona bieži vien ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem utt.

Dienvidāfrikā un Argentīnā korporatīvo vienību personas datus aizsargā arī piemērojamie datu privātuma likumi. Apstrādājot šādus personas datus Dienvidāfrikā un Argentīnā, mēs tos apstrādāsim saskaņā ar šo paziņojumu par konfidencialitāti.

Apstrāde ir definēta piemērojamajos tiesību aktu un ietver tostarp, bet ne tikai, tādas darbības kā datu vākšanu, glabāšanu, izmantošanu, piekļuvi, grozīšanu, dzēšanu, iznīcināšanu vai kopīgošanu.

Iekārtas dati ir dati, ko ģenerē, savāc vai glabā jūsu aprīkojums vai jebkura aparatūra vai ierīce, kas saskaras ar jūsu aprīkojumu.

Piemērojamie tiesību akti ir visi attiecīgie un piemērojamie likumi, noteikumi, noteikumi, dekrēti, statūti, tiesību akti, rīkojumi, pilnvaras un rezolūcijas, kas attiecas uz datu drošību, datu aizsardzību, privātumu un/vai personas datu apstrādi un kas attiecas uz John Deere Group.

Pārzinis ir fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kas viena pati vai kopā ar citām nosaka personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus.

Uzņēmums Deere, ar kuru jums ir primārās attiecības, ir to personas datu pārzinis, kas savākti no personām šī paziņojuma darbības tvērumā. Šī vienība var atšķirties atkarībā no situācijas. Tā var būt persona, kas noslēdza pakalpojumu/piegādes līgumu ar jums vai ar jūsu darba devēju, persona, kas jums ir nodrošinājusi mārketinga un reklāmas materiālus un komunikāciju; galvenā vienība valstī, kurā darbojas jūsu apmeklētā John Deere vietne; organizācija, kas pārvalda jūsu apmeklētās vietējās iekārtas, organizācija, kas (līdz)organizēja pasākumu; utt.

Ja par apstrādi ir atbildīga vairāk nekā viena vienība, piemēram: ja divas Deere vienības kopā ar jūsu uzņēmumu paraksta biznesa līgumu, šādas vienības ir kopīgi atbildīgas par konkrētas apstrādes darbības likumību (“Kopīgie pārziņi”).

Dažos gadījumos vairāk nekā viena Deere organizācija var apstrādāt jūsu personas datus kā neatkarīgi pārziņi. Ja rodas jautājumi par kontrolieri, sazinieties ar mums (kontaktinformāciju skatiet 12. nodaļā).

Last Updated: June 30, 2023