AutoTrac Implement Guidance - ActivePrecision Ag tehnoloģija

  • Traktors un agregāts seko vienam maršrutam
  • Perfekts braukšanas maršruts un augu izvietojums
  • Netiek bojāti kultūraugi, irigācijas caurules vai pilināšanas lentes
  • Nevainojami taisnas vagas un vienmērīgas sējas rindas

Maksimālai precizitātei

Ja darbu nepieciešams veikt īpaši precīzi, aktīvā agregāta vadība nodrošina, ka traktors un agregāts precīzi seko vienam maršrutam, tādējādi novēršot graudaugu bojājumus secīgu braucienu laikā. Tas novērš arī netīšus irigācijas cauruļu vai kanālu bojājumus.

Sistēma ir saderīga ar vadāmajiem agregātiem, kas ir aprīkoti ar sānnovirzes, jūgstieņa, ass vai diska vadības mehānismu. StarFire 6000 uztvērējus uzstāda gan uz traktora, gan agregāta, ļaujot tiem savstarpēji komunicēt un nodrošinot pilnīgu precizitāti darba izpildē. Izmantojot RTK vai SF3 signālu, mašīna var sekot taisnam, izliektam vai apļveida maršrutam. Signāla koplietošanas funkcija ļauj divos uztvērējos StarFire 6000 izmantot vienu korekcijas signālu, ja tiek veikts darbs, kura izpildei ir nepieciešami divi uztvērēji, un tādējādi izmantot augstāka signāla līmeņa sniegtās priekšrocības.

Arkla stūrēšana

Arkla stūrēšana

Iegūstiet pilnīgi taisnas vagas ar iSteer Plough, izmantojot arklus, kas aprīkoti ar mainīga darba platuma regulēšanas mehānismu. Tagad iSteer ļauj apart arī izliektas trajektorijas laukus.

* Sistēma pieejama noteiktās valstīs