Section ControlPrecision Ag tehnoloģija

  • Mazākas ražošanas izmaksas
  • Samazināti labības bojājumi un ietekme uz apkārtējo vidi
  • Sekciju automātiska ieslēgšana vai izslēgšana, lai nepieļautu pārklājumus, braucot pa lauku vai apgriežoties lauka malā
  • Nodrošina vienmērīgu kultūraugu izvietojumu un pastāvīgus augšanas apstākļus, jo īpaši lauka malās

Vairs nekādas pārklāšanās un zudumu

John Deere sekciju vadības sistēma nodrošina atsevišķu agregāta sekciju automātisku ieslēgšanu vai izslēgšanu iepriekš noteiktās vietās laukā. Šo sistēmu var lietot ar visiem John Deere agregātiem, kas atbalsta sekciju kontroli, kā arī ar AEF ISOBUS Task Controller sekciju kontroli (TC-SC), kas saderīga ar citu zīmolu agregātiem.

Novēršot materiāla pārklājumus vai lauka izlaidumus, John Deere sekciju kontroles sistēma ļauj lietot precīzu mēslojuma, sēklu un augu aizsardzības līdzekļu daudzumu tieši tur, kur tas ir nepieciešams. Tādējādi varat samazināt ražošanas izmaksas un paaugstināt efektivitāti, vienlaikus samazinot kultūraugu bojājumus un ietekmi uz vidi. Turklāt, novēršot pārmērīgu miglošanu vai pārmērīgi blīvu stādīšanu, John Deere sekciju vadības sistēma arī palīdz radīt kultūraugiem vispiemērotākos augšanas apstākļus.