AutoTrac Turn AutomationPrecision Ag tehnoloģija

  • Mazāk izlaidumu un pārklājumu lauka malās
  • Mazākas ar mēslojumu, ķimikālijām un degvielu saistītās ražošanas izmaksas
  • Mazāks augsnes sablīvējums lauka malās
  • Augstāks komforta līmenis, mazāk satraukuma operatoram

Iespaidīgi un ideāli apstrādātas lauka malas

Mūsu novatoriskais inteliģentās AutoTrac pagrieziena automatizācijas sistēmas risinājums John Deere AutoTrac automātiskās stūrēšanas sistēmu apvieno ar lauka malu pārvaldīšanas sistēmām 6R–9R sērijas traktoros.

AutoTrac pagrieziena automatizācijas sistēma nodrošina automātisku apgriešanās manevra vadību, sasniedzot lauka malu, kā arī visu traktora un agregāta funkciju vienkāršu un precīzu pārvaldību neatkarīgi no lauka formas. Tas attiecas uz braukšanas ātruma mainīšanu, braucot uz priekšu, jūgvārpstas pārslēgšanu un priekšējās un aizmugurējās sakabes pacelšanu vai nolaišanu tieši vajadzīgajā laikā un vietā laukā. Perfekti pagriezieni lauka malās — ar jebkuru operatoru jebkādos apstākļos.