Kāpurķēžu John Deere traktors pārvietojas jau novāktā laukā

Pamatvērtības

Mūsu pasaule un uzņēmējdarbība mainās. Mūsu pamatvērtības nemainās.

Tas, kā mēs veicam uzņēmējdarbību, nosaka mūsu panākumu turpināšanos. Šis "kā" ir mūsu pamatvērtības - integritāte, kvalitāte, apņemšanās un inovācija. Šo "kā" iespējams ieraudzīt mūsu cilvēkos, produktos un procesos. Atpazīsiet to katrā mūsu uzņēmumā, ikdienā, kā arī attieksmē pret darbiniekiem, klientiem, piegādātājiem, izplatītājiem un citām ieinteresētajām personām.

Mūsu pamatvērtības nosaka to, kas mēs esam. Tās mūs vieno un atšķir no konkurentiem.

Mūsu apņemšanās ievērot šīs pamatvērtības nav apspriežama, un tā nekad nemazinās.

Divi vīrieši runā, skatoties klēpjdatorā ar John Deere pļāvēju fonā.

Integritāte

Integritāte nozīmē teikt patiesību, turēt doto vārdu un izturēties pret citiem godīgi un ar cieņu. Tā tiek izrādīta godīgās attiecībās, lēmumos, kuros ņemtas vērā ieinteresēto personu līdzsvarotas intereses, un neapšaubāmā apņemšanās ievērot ētisku un tiesisku rīcību. Integritāte ir viens no mūsu dārgākajiem aktīviem. To nedrīkst apdraudēt.

Vīrietis strādā John Deere rūpnīcā.

Kvalitāte

Kvalitāte nozīmē vērtības nodrošināšanu klientiem, darbiniekiem, akcionāriem un citiem. Kvalitāte tiek parādīta dažādos veidos — pārdodot un atbalstot produktus un pakalpojumus, kas iepriecina klientus, izveidojot darba vidi, kurā darbinieki uzplaukst, sniedzot finansiālus rezultātus, kas atbilst ieguldītāju cerībām, un uzturot stabilas attiecības mūsu ieinteresēto personu labā.

Vīrietis un sieviete sarunājas pie būvlaukuma, kur atrodas John Deere aprīkojums.

Apņemšanās

Apņemšanās nozīmē darīt visu iespējamo, lai laika gaitā paredzamā un konsekventā veidā piepildītu ieinteresēto personu cerības. Mēs apzināmies, ka mūsu klientiem, kā arī darbiniekiem un investoriem ir daudz iespēju izvēlēties uzņēmumu, kam pievienoties. Mūsu iespēja sniegt pakalpojumus ir jāuzskata par privilēģiju, kas nav pašsaprotama.

Vīrietis stāv melnā telpā, uz skatuves parādās hologrammas.

Inovācija

Inovācija nozīmē tādu novatorisku produktu un pakalpojumu izgudrošanu, izstrādi un attīstīšanu, kuri būs pievilcīgi tirgū un kuri nostiprina klientu priekšroku John Deere zīmolam. Inovācija attiecas uz jaunāko tehnoloģiju izmantošanu pasaules klases ražošanas procesu izveidošanai un vismodernāko informācijas tehnoloģiju rīku un prakses piemērošanai visā uzņēmumā.