AutoTrac OnlineLauksaimniecības vadības risinājumi (AMS)

  • Ātra un vienkārša displeja iestatīšana uz lauka
  • Automātiska, uzticama un precīza dokumentācija
  • Automātiska datu dublēšana

Savienojuma izveide, lai mazinātu iestatīšanas laiku uz lauka

Izvērst visuSakļaut visu

Savienojuma izveide, lai mazinātu iestatīšanas laiku uz lauka

Savienojuma izveide ar citu

Savienojot AutoTrac ar John Deere vadības centru, jūs ārpus sezonas varat ērti saplānot veicamos darbus, lai viss notiktu nevainojami sezonas laikā. Jūsu personīgajā vadības centra kontā varat viegli izveidot, rediģēt vai dzēst displeja iestatījumu datus, piem., klientu, saimniecību, lauku, robežu, vadības līniju un mašīnas vai agregātu nobīdes datus.

Importēt jaunas lauka robežas

Importēt jaunas lauka robežas

Informāciju par jaunām lauka robežām var viegli importēt no subsīdiju portāla vai saimniecības pārvaldības programmatūras, izmantojot formas failu. Šos datus var ievietot arī tiešsaistē vai mainīt esošās robežas, kas ir nenovērtējama palīdzība, veicot lauka lokalizāciju pirmo reizi, it īpaši gadījumos, ja darbu veic vienai sezonai nolīgti darbinieki. Kad darbs pabeigts, varat bezvadu režīmā nosūtīt visus datus uz mašīnām, vien nospiežot pogu – šādi tiek novērsta vajadzība pēc laikietilpīgas un iespējami kļūdainas manuālas iestatīšanas uz lauka un vairākos displejos. Tuvojoties nākamajam laukam, automātiski tiek noteikti saistītie klienta, saimniecības un lauka dati. Pēc apstiprinājuma tiek ielādētas robežas, un no iepriekš sastādīta saraksta var atlasīt vēlamo vadības līniju. Visbeidzot — jūsu displeja dati vienmēr tiek dublēti.