722PFKombaina hederis

  • 6,70 m pļaušanas platums
  • Lenšu garums: 500 mm, 5 lentes
  • 1000 mm galda garums
  • Gliemežtransportiera Ø, 760 mm
  • 3 automātiskās augstuma regulēšanas sensori

Universālais sīkgraudu hederis

700PF ir raksturīga aktīva materiāla transportēšana no griezējaparāta ar vārpām pa priekšu gliemežtransportierī, kas nodrošina ļoti vienmērīgu materiāla ieplūšanu kombainā, lai tas varētu darboties ar teju maksimālo slodzi. Tādējādi tiek panākti zemi griezes momenta maksimumi piedziņas mehānismos, samazinot nodilumu un kāpinot uzticamību.

Sarežģītos apstākļos, piemēram, pļaujot sagūlušus graudaugus, zirņus un zālāju sēklas, hedera aktīvā augu masas transportēšana ir īsts ieguvums, jo padeves gliemežtransportieris aktīvi un vienmērīgi pārvieto materiālu ar lenti, neradot augu masas uzkrāšanos priekšpusē. Turklāt 700 PF iestrādāts jaunais 760 mm gliemežtransportieris, kas uz padeves kameru var pārvietot par līdz pat 20 % vairāk augu masas. Pat tāds īss materiāls kā iesala mieži tiek pārvietots nemainīgā plūsmā uz gliemežtransportieri jebkurā diennakts laikā.