Getingenes Universitātes veiktās izpētes rezultāti ļāva mums nešaubīgi pārliecināties par S700 sērijas mašīnu nodrošināto graudu kvalitāti, tādēļ mēs garantējam, ka bojāto graudu daudzums graudu tvertnē būs < 1%. Ja tā nebūs, mēs atmaksāsim naudā atšķirību par 50% graudu**, kas paliek kā zaudējumi uz lauka*.

Grain
 

Bojāti graudi = neredzami zaudējumi

Bojāti graudi var ietekmēt uzņēmējdarbību dažādos veidos.

  1. Atskaitījumi no standarta cenas uz zemākas graudu kvalitātes rēķina
  2. Slikti sēklu dīgšanas rādītāji
  3. Zudumi uz lauka

Pirmie divi veidi neietekmē peļņu ikkatrā saimniecībā, toties pēdējais — ietekmē. Turklāt tas notiek nemanāmi. Vācu zinātnieki** ir atklājuši, ka no kopējā kombaina bojāto graudu apjoma līdz 50% tiek ievadīti graudu tvertnē, un pārējie paliek uz lauka. Piemēram, uz 500 ha kviešu ar ražīgumu 8 t/ha un cenu 160 Euro/ha zaudējumi uz lauka var sasniegt pat 12 800 Euro! Tā kā bojātie graudi nedīgst, šie zaudējumi neatstāj zaļas joslas uz lauka, un jūs par tiem neuzzināsit, pat ja pārbaudīsit lauku nākamajā gadā.

S700 Series rotor

S sērijas viena rotora tipa kombains nodrošinās nepārprotamas priekšrocības, salīdzinot ar citām tradicionālākām un hibrīda sistēmām.

Labība arī šķērso kulšanas zonu vairākas reizes salīdzinājumā ar tangenciālo kulšanas sistēmu. Graudi tiek atdalīti no vārpām, izmantojot berzi, un šāds “berzēšanas efekts” ļauj ļoti saudzīgi apstrādāt graudus un būtiski samazināt bojāto graudu apjomu.

Novērsiet tūkstošiem Euro lielus zaudējumus, ko rada bojāti graudi!

Grain Quality

ICA2 automātiski uzrauga bojāto graudu līmeni un precīzi uztur graudu zudumu iepriekš iestatītās robežvērtībās, lai peļņas zudumi būtu mazāki. Šajā sistēmā tiek izmantotas divas kameras, nevis viena kā līdzīgās sistēmās. Tādējādi tiek nodrošināts augstāks precizitātes līmenis. Lūk, kādēļ mēs varam garantēt graudu kvalitāti un < 1% bojātu graudu.

clean grain elevator camera

Ātrdarbīga kamera tīro graudu elevatorā pārbauda, vai nav neatbilstīgu materiālu un bojātu graudu.

Ātrdarbīga kamera pārkulšanas elevatorā pārbauda tīro graudu daudzumu un citu materiālu klātbūtni (kas nav graudi).

ICA2 galvenajā ekrānā varat vadīt visas automatizācijas funkcijas: iestatīt vēlamās mērķa izvades vērtības, tiešraidē skatīt attēlus no dažādām kamerām un izmantot vēstures sadaļas pogas, lai pārbaudītu, kā kombains ir ticis pielāgots ražas novākšanas laikā.

Šeit redzama graudu plūsma reāllaikā. Bojātie graudi ir izcelti oranžā krāsā. Neatbilstīgi materiāli — dzeltenā un zaļā krāsā. Šī funkcija ir ievērojami efektīvāka par tradicionālajām manuālajām pārbaudēm, skatoties caur stikla novērošanas paneli.

** Feiffer Consult, Harvest Poll, 2005. gads, www.feiffer-consult.de